top of page

Odense Symfoniorkester: Vi skal gøre op med den kultur, der forhindrer musikerne i at passe på sig selv

Opdateret: 5. apr.”Ligegyldigt hvordan vi hopper og danser; spiller man i et symfoniorkester, så bliver man udsat for højt lydniveau. Punktum. Hvordan håndterer vi så det? Der er vi godt nok inde i en stejl læringskurve,” sådan siger musikchef for Odense Symfoniorkester Trine Boje Mortensen i et interview med DEOO. Orkestret er i øjeblikket i gang med et gennemgribende testforløb efter en sur smiley fra Arbejdstilsynet på grund af for højt lydniveau på arbejdspladsen.

For halvandet år siden blev en høreskade anmeldt hos en musiker i Odense Symfoniorkester ved et af Arbejdstilsynets rutinetjek. Arbejdstilsynet besluttede at lave det helt store tjek; det var også langt tid siden, et symfoniorkester havde fået hele pakken gået igennem. Enkelte strakspåbud var nemme at rette op på, men det ene af to såkaldte forløb, har kostet rigtig mange tanker, tid og tests. Arbejdstilsynet påpegede nemlig, at støjniveauet var for højt. ”Altså dét vi andre kalder musik,” siger musikchef for Odense Symfoniorkester Trine Boje Mortensen. Og hvad gør man så ved det?

I Odense er salen alt andet end en medspiller, når vi taler om at sikre arbejdsmiljøet for musikerne. Bygget i 1982 til et symfoniorkester, men til færre koncerter og ikke til produktioner med store opsætninger, kor og forstærkning. Udfordringen er salens diffuse lydbillede, der gør, at musikerne har svært ved at høre sig selv og hinanden, og som en konsekvens deraf kan komme til at spille kraftigere for at høre hinanden.

Meget er forsøgt for at imødekomme problemet; forskellige orkesteropstillinger, prøveændringer, brug udelukkende af in-ear-monitors til forstærkede solister og rytmegruppe, skærme, lydprøver uden orkestret, samtaler med dirigenterne, påmindelser om brug af høreværn og indsættelse af en ekstra musiker i arbejdsmiljøgruppen, men da Arbejdstilsynet vendte tilbage efter et halvt år, var de ikke tilfredse.

Nye kompetencer blev hentet til Odense i form af arbejdsmiljøkonsulenter og en akustiker. Flere testdage blev gennemført i efteråret 2023, hvor flere musikere blandt andet er blevet udstyret med måleenheder, og forsøg med opstillinger, gardiner og senere med paneler er og bliver foretaget. Musikerne er via spørgeskemaer blevet hørt efter hver test, og deres svar inkluderes også i den afsluttende rapport, der i maj 2024 leveres til Arbejdstilsynet og til symfoniorkestrets bestyrelse, der igen afleverer den til Odense Kommune. Det er nemlig kommunen, der ejer salen.

Selvom salen klart er skyld i helt konkrete høreskader, så begrænser udfordringen sig ikke til salen – eller til Odense Symfoniorkester for den sags skyld. ”Er Odense Symfoniorkester særlig? Vi har en bøvlet sal, som giver problemer og er baggrund for nogle af disse høreskader. Men der er også høreskader i de andre symfoniorkestre, og hvad kan vi gøre som branche?” spørger Trine Boje Mortensen. En prøve varer typisk 4 timer, og så kan det være værd at se på, hvad musikerne laver resten af dagen, hvis høreskaderne skal til livs. Kampøver de? Underviser de med fuldt tryk på musikken? ”Det kan vi ikke styre, og det skal vi heller ikke, men vi skal skabe en bevidsthed om, at de også selv skal passe på deres hørelse,” udtaler Boje Mortensen, ”Det er en svær snak at tage, når musikerne vitterligt er udsat for for højt lydtryk på deres arbejdsplads.”

En kulturændring med fokus på, at musikerne ikke sidder i smerte under prøver og koncert, er en svær balancegang i et helt særligt arbejdsmiljø, hvor det er bydende nødvendigt, at en enkelt musiker afgiver noget ansvar i orkestrets hierarkiske orden for at kunne præstere sublime koncerter uge efter uge. Men det skal være okay at sige fra, mener Trine Boje Mortensen: ”Mit ideal er, at vi på et tidspunkt når frem til et sted, hvor det bliver okay at sige, jeg synes, at det her er for højt. Jeg tager mine forbehold som musiker; jeg rykker min stol, putter mit høreværn i, jeg beder om en skærm, taler med mine kollegaer – uden at kollegaerne bliver sure. For at nå derhen skal vi have en fleksibilitet, der lige nu end ikke er plads til i musikernes overenskomst.”

Og selvom Odense Symfoniorkester ikke er i mål med arbejdet for et arbejdsmiljø uden smerter, har forløbet med Arbejdstilsynet dog givet et skub den rigtige retning. ”Noget af det positive, der er sket – og arbejdet her er ikke i mål – men det er ofte tabubelagt blandt musikere at tale om problemer med hørelsen og nu taler vi om det hele tiden! Og det er jo faktisk meget godt,” glædes Trine Boje Mortensen.

Rapporten, der udarbejdes i forbindelse med ovennævnte forløb, vil give et indblik i Odense Symfoniorkesters målinger og tests. Håbet er, at den – udover at løse udfordringerne i Odense – kan bidrage til øget viden på området for hele branchen.

DEOO stiller skarpt på medlemmerne gennem en række interviews. Læs tidligere interview med orkesterchef for Concerto Copenhagen, Nikolaj de Fine Licht her. Og med manager for Nordkraft Big Band, Peter Lund Paulsen her.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page