top of page

Nordkraft Big Band: Der er brug for os i Nordjylland, og vi har brug for vished om fast støtte

Opdateret: 20. dec. 2023
På en skarp forbindelse til Nordjylland taler DEOO med manager for Nordkraft Big Band, Peter Lund Paulsen, før finanslovsmidlerne for 2024 er på plads. Ved artiklens færdiggørelse ved vi, de modtager en enkeltbevilling 2 millioner kroner for 2024, men pointen for interviewet består: Det er tæt på umuligt at planlægge koncertåret, for ikke at tale om at sætte et mere strategisk langt lys for orkestret, når midlerne kommer fem minutter i lukketid. Og Nordjylland har brug for Nordkraft Big Band.

 

Historien gentager sig, for i starten af både november 2022 og 2023 ved Nordkraft Big Band ikke, om de er købt eller solgt. Midlerne fra staten fordeles med så kort sigte og så tæt på årsskiftet, at det bliver umådeligt svært at planlægge koncerter for det kommende år. Hvordan skal man starte et billetsalg op, lægge besætningsplaner, hyre dirigent og planlægge med samarbejdspartnere, skoler og andre aktører, når man ikke aner, hvor mange midler, man har at gøre godt med blot et par måneder længere frem?

I 2023 får Nordkraft Big Band sammenlagt 2,9 mio. statslige kulturkroner, men kender ved årsskiftet kun til 400.000 kr. ”Vi gik ind i 2023 med lidt halvslukkede blik i øjnene og lige pludselig kom der en engangsbevilling på 2,5 mio. kroner oveni. Det er midler, der skal bruges i 2023,” fortæller Peter Lund Paulsen, manager i Nordkraft Big Band, og uddyber, hvordan de har brugt midlerne, ”Vores fokus er på at sikre musikernes forhold. Vi vil gerne skabe musikerarbejdspladser i Nordjylland, der kan skabe ringe i vandet heroppe. Og så har vi haft den tanke, at når nu det er lykkes os at få kulturmidler til Nordjylland, så skal det også komme nordjyderne direkte til gode.”

Det betød, at der i 2023 forholdsvis hurtigt blev sat nye projekter op, bl.a. blev antallet af skolekoncerter fordoblet og en juleturne rundt i alle regionens kommuner med lokale kor til overkommelige billetpriser blev søsat.

Til spørgsmålet om den store ledelsesmæssige udfordring det er først at stå næsten uden midler og så modtage en god portion, der skal bruges på relativt kort tid og som man ikke kan regne med fremover, svarer Peter Lund Paulsen: ”Det er både vildt stressende og vildt frustrerende! Der er behov for et rytmisk orkester, der er til stede i regionen. Vi som bigband kan ikke fastholde musikere i Nordjylland, fordi vi ikke kan tilbyde dem nok. Og det går også udover musik- og kulturskolerne.”

En anden væsentlig pointe, Paulsen ønsker at få frem, er fordeling af statslige kulturmidler, hvor Nordjylland ofte oplever en skævfordeling, der favoriserer visse landsdele frem for andre.

”Fordelingen af statslige kulturmidler fordeler sig fint ud over landsdelene, bortset fra Nordjylland, hvor der kun er ét orkester med fast statslige støtte, nemlig Aalborg Symfoniorkester, og for at gøre ondt værre, så er Aalborg dét symfoniorkester, der får mindst støtte fra staten. Nordjylland er håbløst bagud, når det gælder fordeling af orkestermidler fra staten,” forklarer Peter Lund Paulsen, ”Vi mener, der skal tilføjes endnu et basisensemble til rækken, det skal ligge i Nordjylland, og det skal være Nordkraft Big Band. Vi ønsker ikke at udkonkurrere de nuværende ensembler, som gør et godt stykke arbejde, men Nordjylland har brug for et regionalt rytmisk ensemble, som skaber de ringe i vandet, der gør, at også musik- og kulturskolerne vil kunne have undervisning af høj kvalitet også på det rytmiske område.”

Nordkraft Big Bands manager påpeger, at orkestret allerede løfter opgaver inden for områder, der forventes af de nuværende basisensembler, f.eks. formidling til børn og unge, musikpædagogisk arbejde samt produktion af store kunstværker. Og bigbandet bør være at finde på finansloven fremadrettet.

"Jeg er enig i DEOOs strategi om at løfte basisensemblerne ud af Statens Kunstfond og ind på finansloven, men jeg savner i DEOOs udspil, at man har tænkt Nordkraft Big Band og Odense Jazz Orchestra med. Det giver ikke mening at flytte de nuværende basisensembler for så at tilknytte to nye ensembler til Kunstfonden." forklarer Paulsen, ”Nu har vi været på finansloven, og vi mener, det må være i statens interesse at forankre de midler, de har bevilliget os ved at sætte en fast, langvarig støtte. Og vi taler jo vitterligt ikke om særligt mange penge, når vi beder om 6 mio. kroner på finansloven.”

Det blev til 2 millioner kroner bevilget på finansloven for 2024 til Nordkraft Big Band, og endnu engang skal midlerne forvaltes i henhold til det respektive uddelingsår. Men mon ikke midlerne vil komme de nordjyske borger til gavn endnu engang.

DEOO stiller skarpt på medlemmerne gennem en række interviews. Læs tidligere interview med orkesterchef for Concerto Copenhagen, Nikolaj de Fine Licht her.

Комментарии


Комментарии отключены.
bottom of page