top of page

Fortissimo

I starten af 2023 opstartede Creative Europe projektet “Fortissimo, der løber frem til 2025. Projektet har til formål at gøre klassisk musik og opera mere tilgængeligt og forståeligt for børn i grundskoler over hele Europa. Projektet udvikler bl.a. en interaktiv digital app, der forbinder kulturelle institutioner, uddannelsesinstitutioner og grundskoler med henblik på at kombinere teknologisk innovation, multimedie-læring og klassiske musikoplevelser. Hertil udvikles et virtuelt musikhus, som skal gøre operaoplevelsen mere tilgængelig og inkluderende. Projektet har i alt fået bevilget 1,7 millioner EUR. 

 

DEOOs rolle i projektet er at være rådgivende partner, idet DEOO har opnået stor erfaring og viden om digital musikundervisning via Charanga projektet, samt fællesskaber og samarbejde i udvikling af orkestres undervisningsmaterialer gennem ”Koncertløftet”. I alt består projektet af i 23 samarbejdspartnere på tværs af EU. 
 
I DEOO er vi glade for at tage del i Fortissimo, da DEOO opnår en endnu større indsigt i, hvilke nye typer af tiltag, der kan iværksættes til at introducere og gøre levende scenemusik og opera mere tilgængeligt og forståeligt for børn. Dette med henblik på at flere børn får kendskab til at spille et musikinstrument, og senere hen bliver mere aktive musikudøvere, og eventuelt gør karriere inden for branchen. 
 
I dag oplever vi et stadig større fald i antallet af børn, der spiller et musikinstrument og en generel svækkelse af faget musik i grundskoler og daginstitutioner. DEOO er derfor meget optaget af, hvordan vi kan vende udviklingen, da det er altafgørende for, at musiklivets kredsløb bliver bæredygtigt. De initiativer Fortissimo projektet søsætter, og som viser sig at have en positiv effekt på tværs af EU-grænser, kan DEOO således være med til at introducere og implementere i Danmark i fremtiden. 

 

Se mere om Fortissimo her, og følg løbende den her side for at læse om de nyeste aktiviteter i projektet.

Granted by EU Fortissimo.jpg
bottom of page