top of page
TUTTI - Musikken tættere på publikum

Publikumsudvikling sættes øverst på dagsordenen med projektet Tutti - musikken tættere på publikum. Tutti-projektet er et treårigt udviklingsforløb, der hjælper ti af DEOOs medlemmer med at arbejde med publikum i centrum for deres organisation.

 

I projektet arbejder de ti deltagende orkestre og ensembler med klarlægning af brugerrejser, og de opnår dybdegående viden om udvalgte publikumsgrupper og publikumsudvikling mere generelt. Hertil har projektet til formål at udvikle konkrete værktøjer til arbejdet med publikumsudvikling blandt ensemblerne og orkestrene. Projektet startede i midten af 2022 og kører frem til august 2025. 

Projektet består af fire indsatser:

  • En kvalitativ undersøgelse af førstegangsgæsters brugerrejse (se hele rapporten i link nedenfor)

  • Et undervisningsforløb for bestyrelser, ledere og medarbejdere i de deltagende orkestre og ensembler

  • Udvikling af værktøjer til deltagernes arbejde med publikums- og forretningsudvikling (se hele håndbogen i link nedenfor)

  • Formidling af resultater til deltagere og det resterende kulturliv

 

I løbet af projektperioden deles ikke kun projektets resultater, men også artikler og interviews med fageksperter, forskere, publikum, mm. omhandlende emner relateret til publikumsudvikling. Formålet er at vise gode eksempler på, hvorfor man skal arbejde med publikumsudvikling, hvordan man kan arbejde med publikumsudvikling, inspirere til det videre arbejde og skabe en vedvarende synlighed om Tutti-initiativet. Du finder alle artikler og interviews her.

Tutti - musikken tættere på publikum er iværksat af DEOO, det udarbejdes i samarbejde med Rasmussen Nordic og applaus, samt støttes af Augustinus Fonden. Augustinus Fonden har bevilliget kr. 4,2 mio til projektet.

DEOO har tidligere fået bevilliget kr. 916.800 af Augustinus Fonden til to indledende faser forud for Tutti - musikken tættere på publikum, der klarlagde erfaring og udfordringer i arbejdet med publikumsudvikling hos flere af DEOOs medlemmer. 

Følg siden her for løbende opdateringer om DEOOs arbejde med publikumsudvikling.

bottom of page