top of page
TUTTI - MUSIKKEN TÆTTERE PÅ PUBLIKUM

Publikumsudvikling sættes øverst på dagsordenen med projektet Tutti - musikken tættere på publikum. Ti af DEOO's medlemmer - 5 landsdelsorkestre og 5 basisensembler - vil arbejde med klarlægning af brugerrejser og få dybdegående viden om udvalgte publikumsgrupper og publikumsudvikling mere generelt. Projektet vil udvikle konkrete værktøjer til arbejdet med publikumsudvikling blandt ensemblerne og orkestrene. Den viden vil blive del med resten af DEOO's medlemsskare og det resterende kulturliv. Tutti - musikken tættere på publikum er støttet af Augustinusfonden med kr. 4,2 mio.

DEOO – Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner har tidligere fået bevilliget kr. 916.800 af Augustinusfonden til de to indledende faser forud for Tutti - musikken tættere på publikum, der klarlagde erfaring og udfordringer i arbejdet med publikumsudvikling hos flere af DEOO’s medlemmer. 

Følg siden her for løbende opdateringer om DEOO's arbejde med publikumsudvikling.

bottom of page