top of page

OM DEOO

DEOO - Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner er interesse- og brancheorganisationen for den levende musiks ensembler, orkestre og operakompagnier i Danmark. DEOO har til formål at varetage og behandle forhold af fælles interesse for medlemmerne, at styrke medlemmerne i forhold til beslutningstagere, myndigheder og andre organisationer samt at fremme samarbejdet medlemmerne imellem.

DEOO arrangerer kurser og seminarer og samarbejder med interesse- og brancheorganisationer inden for scenekunst-sektoren i både Danmark og udlandet.

 

DEOOs medlemmer tæller blandt andre landsdelsorkestrene, basisensemblerne, en række specialensembler, de militære musikkorps og et antal operakompagnier fordelt over det meste af landet.

Fælles for medlemskredsen er, at de på forskellig vis modtager offentlige tilskud til driften af deres virksomhed. De offentlige tilskud kommer fra staten via finansloven, fra Statens Kunstfond, licensmidler, fra kommuner og fra Forsvaret. Tilskuddene suppleres med billetindtægter, partnerskaber med erhvervslivet og fondsmidler.

Læs DEOOs musikpolitik her.

DEOOs formål er at styrke den klassiske musik, jazz'en og anden kompositionsmusik i Danmark gennem arbejdet for større synlighed, bredere legitimitet og bedre vilkår for medlemsinstitutionerne.

DEOO arbejder for:

  • at sikre fortsat adgang til levende kvalitetsmusik i alle dele af landet, ikke mindst for børn og unge

  • at arbejde for de bedst mulige udviklingsbetingelser for musikken som kunstform

  • at sikre optimal ressourceudnyttelse gennem aftaler og overenskomster

  • at dokumentere medlemmernes aktiviteter systematisk

  • at opbygge udviklings- og erfaringsnetværk og dialogfora for medlemmerne

  • at samle erfaringer og inspiration fra udlandet med fx publikumsudvikling og digitale medier

 
Hvilket for os er ensbetydende med, at DEOO kæmper for:​

  • at skabe et overblik over musikudøvelse og musiklytning inden for vores område som grundlag for fremtidige prioriteringer

  • at arbejde for nye bæredygtige miljøer for den klassiske musik, hvor folkeskole, musikskole, MGK, konservatorium og professionelle musikere arbejder tættere sammen

  • at arbejde for en opgradering af musikundervisningen i folkeskolen

  • at sikre grundig og ensartet dataindsamling på hele musikområdet

Læs DEOOs strategi frem mod 2030 her.

bottom of page