top of page

Dansk Kulturliv

DEOO - Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner udgør en del af Dansk Kulturliv, der er en alliance mellem syv af kulturlivets branche- og interesseorganisationer. Dansk Kulturliv består af organisationerne: DEOO, Danske Museer, Danmarks Biblioteksforening, Danske Koncert- og Kulturhuse, Dansk Live, Dansk Teater og Kulturhusene i Danmark. 

 

Dansk Kulturliv tæller i dag tilsammen mere end 1100 kulturinstitutioner, -virksomheder og -foreninger i Danmark, der sammenlagt har over 60 millioner publikummer. ‍

DanskKulturliv_logo_sort.png
Sammen om et stærkere kulturliv

Dansk Kulturliv udspringer af Corona-krisens nye tætte samarbejde mellem de mest udbredte kulturinstitutioners organisationer. Samarbejdet er videreført, fordi vi kan mere ved at arbejde sammen om udfordringerne på tværs af den faglige og genreopdelte sektor.

 

Alliancen arbejder for et kulturliv, der i endnu højere grad kan bidrage til løsning af samfundets udfordringer og den stigende polarisering. Alliancen vil opnå dette ved at (sam)arbejde fokuseret med henblik på at opnå støtte og udlodningsmidler, svarende til organiseringen og finansieringen på idrætsområdet.

 

Formålet med Dansk Kulturliv kan opsummeres i følgende:

  • VISION: Alle i Danmark skal opleve og deltage i dansk kulturliv.

 

  • MISSION: Dansk Kulturliv samler og styrker kulturlivets mange institutioner, virksomheder og foreninger for at skabe engagement, øget fællesskab, personlig trivsel og mental sundhed for befolkningen.

Læs mere om Dansk Kulturliv, samt dets arrangementer, projekter og meget mere her.

bottom of page