top of page

Danmarks digitale Koncertsal
På denne side kan du læse mere om projektet Danmarks digitale koncertsal.
Pilotprojektet: Danmarks Digitale Koncertsal er afsluttet.
Læs den afsluttende rapport her
Pilotprojektet blev støttet af Den Obelske Familiefond, Aage og Johanne Louis-Hansens fond samt Augustinusfonden.
 

bottom of page