top of page

Tillykke til de nye Orkestermester-skoler


DEOO ønsker stort tillykke til de nye Orkestermester-skoler, der nu får glæde af orkestermusikken i klasselokalet. Orkestermester hjælper skoleorkestre i gang rundt i landet – og de professionelle symfoniorkestre i hele landet står klar til de nye, unge orkesterkollegaer.


Orkestermester blev lanceret på Kulturmødet i Mors 2018 og har siden arbejdet for at opbygge skoleorkestre på folkeskoler, der ikke i forvejen har et orkester, ved at undervise klassebaseret. Orkestermester-skolerne har mulighed for at få et venskabsorkester blandt ét af de 5 landsdelssymfoniorkestre i Danmark.

”De professionelle symfoniorkestre ser frem til at byde nye, unge orkestermedlemmer velkomne i alle dele af landet”, siger Asbjørn Keiding, sekretariatsleder i DEOO – Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner, og fortsætter: ”Samarbejdet med de professionelle orkestre giver skoleorkestrene en oplagt mulighed for at knytte de unge musikere sammen med det lokale musikliv.”

Et samarbejde med landsdelenes profesionelle symfoniorkester giver eleverne i Orkestermester lejlighed til at møde levende musik på allerhøjeste niveau. En mulig oplevelse er side-by-side-koncerter, hvor eleverne sidder blandt de professionelle musikere og sammen spiller et stykke musik. Ikke blot giver det eleverne en helt ny forståelse for at sidde i et smukt, klingende orkester med stor lyd, det øger deres glæde ved mestring af en færdighed, giver rollemodeller og øger elevernes adgang til det lokale musikmiljø.


Orkestermester er et projekt under Danske Musik- og Kulturskoler.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page