top of page

DEOO overtager LOF's ressortområde

Opdateret: 30. jan. 2019


På Landsdelsorkesterforeningens (LOF) årsmøde i maj 2018 besluttede LOF’s bestyrelse at nedlægge LOF ved årets udgang. Nedlæggelsen sker som et led i strategien om at samle de danske ensembler, orkestre og operainstitutioner. Serviceaftaler, abonnenter mm. flyttes derfor til DEOO per 1. januar 2019.

DEOO vil være i tæt dialog med de fem landsdelsorkestre, som med oprettelsen af DEOO nu tager endnu mere ansvar for arbejdet med den levende scenekunstmusik.

DEOO vil gerne benytte lejligheden til at takke de fem bestyrelsesformænd i LOF for deres indsats.


Photo: Nikolaj Lund, Aarhus Symfoniorkester
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page