top of page

Styrk dansk musikliv

Opdateret: 6. feb. 2019

Regeringen har fremlagt sit forslag til Finansloven 2019, og kulturen er med på dagsordenen. Landsdelsorkestrene tilføres således 15 mio. kr. over de næste fire år, hvis det står til regeringen. Midlerne fordeles således med 5 mio. kr. i 2019 og 2020 og 2,5 mio. kr. i 2021 og 2022; de fem symfoniorkestres andel af midlerne er lige stor. Det kvitterer vi for i DEOO - Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner.


Pengene er et kærkomment bidrag i en tid, hvor den levende musik ellers i mange år har stået for skud, når det gælder nedskæringer og besparelser. Men det er dog værd at bemærke, at de tilførte midler til orkestrene ikke opvejer 2 procent besparelsen på den levende musik generelt i Danmark. Løsningen er derfor ikke at lade besparelsen køre videre frem til 2022. Det er tre år, der kan blive dyre for det danske musikliv og for kulturen generelt. Derfor er det DEOO’s ønske, at 2 procent besparelsen stopper allerede fra 2019.

DEOO afventer nu drøftelserne omkring den kommende musikhandlingsplan, som forhåbentligt vil indbyde til en drøftelse af den øvrige økonomi på musikområdet, herunder for basis- og specialensemblerne.

Læs regeringens finanslovsforslag her (Kulturministeriet §21).


Foto: Copenhagen Phil, Henriette Frausing

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page