top of page

Nyt DEOO projekt om publikumsudvikling


DEOO – Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner har fået bevilliget kr. 516.800,00 af Augustinusfonden til 1. fase af det 3-delte projekt, der skal klarlægge erfaring og udfordringer i arbejdet med publikumsudvikling hos DEOO’s medlemmer. Det samlede projekt har et budget på omkring kr. 2.000.000,00 fordelt på de tre faser.

Statens Kunstfonds rapport fra 2017 om landsdelsorkestrene, ”Hvordan styrker vi landskabet for klassiske orkestre og ensembler i Danmark?”, understreger publikumsudvikling, som et væsentligt område at fokusere på fremadrettet. Arbejdet er godt i gang hos DEOO’s medlemmer, men kan med fordel styrkes yderligere hos ensembler og orkestre gennem større vidensdeling og hjælp fra større samarbejder. Arbejdet med publikumsudvikling vil give en øget forståelse for motivation og barriere for benyttelse af kunst- og kulturtilbud blandt danske orkestre og ensembler – og kan bidrage til en øget professionalisering af fastholdelsen af det eksisterende publikum samt tiltrækningen af et helt nyt publikum.


Med hjælp fra udvalgte medlemmer skal 1. fase af DEOO’s projekt klarlægge:

• DEOO’s medlemmers erfaring og resultater fra arbejdet med publikumsudvikling

• Graden af data, medlemmerne har på deres nuværende og potentielle brugere

• Organisatoriske forhold der styrker/hindrer arbejdet med publikumsudvikling

• Hvad vi kan lære af udenlandske erfaringer

Projektet starter op næste uge og ledes af en styregruppe bestående af DEOO’s sekretariatsleder Asbjørn Keiding (formand for styregruppen), DEOO formand Eyvind Vesselbo, DEOO næstformand Finn Schumacker og konsulenterne Susanne Justesen, Innoversity, og Søren Mikael Rasmussen, Rasmussen & Marker. Alle DEOO-medlemmer vil få glæde af projektets resultater og anbefalinger via delinger af alle rapporter, konklusioner og viden undervejs igennem de tre faser.

Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page