top of page

Nordisk Orkesterkonference '19: Musikkens potentiale er enorm
Den 43. Nordiske Orkesterkonference (NOC) blev i år afholdt i København den 22-24. oktober under overskriften: De nordiske orkestres potentiale. Talere fra mere end 10 forskellige lande gav deres bud på – og inspiration til – hvordan orkestrene kan deltage yderligere til samfundsudviklingen. DEOO – Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner arrangerede konferencen i samarbejde med Det Kongelige Teater, DR’s Ensembler og NOC’s nordiske planlægningskomité. De nordiske orkestre tæller mere end 100 professionelle orkestre og ensembler, som tilsammen har over 4.000 fuldtidsansatte musikere. De når ud til befolkningen i hele Norden; fra Reykjavik i Island til Joensuu i Finland, fra Guldborgsund til Tromsø. Tallene vidner om et stærkt og levende orkesterlandskab, der når langt ud. Potentialet ligger i at nå endnu længere ud til nye publikumsgrupper, nye samfundslag og nye mødesteder – digitale som fysiske.

Den 43. Nordiske Orkesterkonference startede med et indspark fra Kasper Holten, direktør på Det Kongelige Teater, der blandt andet lagde vægt på vigtigheden af at tale kulturen op, at gøre koncertoplevelsen mere tilgængelig for nye publikummer og at skabe en stemning, der underbygger følelsen hos publikum af at være en del af en enestående og speciel begivenhed. Den tjekkiske økonom og filosof Tomáš Sedláček og den finske journalist Minna Lindgren understregede i hvert deres oplæg, at kulturen ikke kan stå alene – Sedláček fra et økonomisk perspektiv og Lindgren med et politisk blik.

En anden af konferencens hovedtalere, Albert Schmitt, CEO for Deutsche Kammerphilharmonie i Bremen, talte om de strukturelle rammer, der skal til for at kunne skabe meningsfyldt kultur med udgangspunkt i orkesterets eget inddragende arbejde bl.a. med beboerdeltagelse i den fattigste del af Bremen, hvor orkesteret har til huse.


Konferencen bød på konkrete eksempler på arbejde med mangfoldighed og opsøgende arbejde i både de nordiske lande og bl.a. England, hvor bl.a. The Royal Philharmonic Orchestra og Guildhall School of Music & Drama samarbejder om vigtige undervisningsaktiviteter for forskellige målgrupper – og Chineke! Orchestra, som har skabt et rum for unge klassiske musikere med etnisk minoritetsbaggrund. Hertil fik deltagerne præsenteret tankerne bag de danske initiativer House of Performance – Hope samt Goldschmidts Musikakademi. Begge projekter har fokus på at nå bredere ud med musikundervisningen, således mangfoldigheden i musiklivet styrkes. Også de nordiske orkestre inspirerede med bl.a. virtual reality-undervisningsmateriale hos Copenhagen Phil og projektet Together i forbindelse med 100 års fejringen af Finlands selvstændighed, hvor 9 finske orkestre forenedes digitalt i en storslået, tv-transmitteret koncert.

Den årlige konference er også en kærkommende mulighed for de nordiske orkestre til at få en opdateret status på udviklingen i de enkelte lande samt at sætte ord på de fælles udfordringer og mulige løsninger, orkestrene står overfor.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page