top of page

Finanslov 2020/

Opdateret: 22. jan. 2020


Regeringen har i dag fremlagt finansloven for 2020. Med stor tilfredshed ser DEOO, at omprioriteringsbidraget langt om længe lettes. I perioden 2016-2018 har dansk kulturliv sparet 540 mio. kr. væk. Det har betydet effektivisering, forringelser og generel personalenedgang for de danske symfoniorkestre og ensembler.

”DEOO har arbejdet intenst for, at en afskaffelse af 2%-besparelserne blev sat højest på den politiske dagsorden, og vi kan med stolthed konstatere, det nu er lykkedes,” udtaler DEOO’s formand Eyvind Vesselbo.

Copenhagen Phil, der egenhændigt har stået for 2%-besparelserne, har fået tilført 2 mio. kr i 2020 og frem. Danmarks Underholdningsorkester får bevilliget 8 mio. i 2020.


Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page