top of page

DEOO er...

DEOO's tilblivelse er en realitet, og vi glæder os til at styrke den klassiske musik, jazzen og anden kompositionsmusik i Danmark. Det sikrer vi ved at arbejde for større synlighed, bredere legitimitet og bedre vilkår for medlemsinstitutionerne.


DEOO arbejder for:

- at sikre fortsat adgang til levende kvalitetsmusik i alle dele af landet, ikke mindst for børn og unge

- arbejde for de bedst mulige udviklingsbetingelser for musikken som kunstform

- at sikre optimal ressourceudnyttelse gennem aftaler og overenskomster

- at dokumentere medlemmernes aktiviteter systematisk

- at opbygge udviklings- og erfaringsnetværk og dialogfora for medlemmerne

- at samle erfaringer og inspiration fra udlandet med fx publikumsudvikling og digitale medier


Hvilket er ensbetydende med, at DEOO kæmper for:

- at afskaffe 2% besparelserne som debatteres bredt i andre dele af samfundet

- at skabe et overblik over musikudøvelse og musiklytning inden for vores område som grundlag for fremtidige prioriteringer

- at arbejde for nye bæredygtige miljøer for den klassiske musik, hvor folkeskole, musikskole, MGK, konservatorium og professionelle musikere arbejder tættere sammen

- at arbejde for en opgradering af musikundervisningen i folkeskole

- at koordinere mål og strategier for musiker overenskomster, og om muligt deltage i forhandlingerne.

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page