top of page

Besparelser: Luk ikke TipToe Big Band, luk ikke torsdagskoncerterne
Af Eyvind Vesselbo, Formand, DEOO


Kulturens store betydning for et samfunds sammenhængskraft, for fællesskaber, dannelse og innovativ tænkning bliver sjældent afspejlet i en valgkamp. Listen af områder, som nyder større opmærksomhed i den politiske debat, er lang. Det er synd, for derigennem overses vores fælles immaterielle værdier, som er så vigtige, fordi de påvirker samfundet positivt. DEOO slår derfor til lyd for, at alle - også politikerne - bidrager til at tale kulturen op.


I Odense er der lige nu særlig grund til at være på vagt. For i iveren efter at styrke livskvaliteten for de flere børn og ældre, der forudses at være i byen inden for de næste 10 år, skal Odenses politikere nu tage stilling til det største sparekatalog, som byens kulturliv nogensinde har oplevet. De mange millioner, der skal fjernes, vil gå hårdt ud over kulturtilbuddene til netop disse målgrupper, og derfor er det svært at se logikken i forslaget.


DEOO ser med bekymring på embedsmændenes store katalog, ikke mindst inden for musiklivet. Her står blandt andet TipToe Big Band til nedlæggelse, Odense Symfoniorkester mister musikere, torsdagskoncerterne forsvinder, og ressourcerne til koordinering og synliggørelse af skolekoncerter fjernes. Der kan ikke være nogen tvivl om, at konsekvenserne af disse og de mange andre spareforslag vil kunne mærkes. Og skulle kommunens økonomi igen blive bedre en gang i fremtiden, så viser historikken, at de penge, som bliver taget fra kulturen, kun yderst sjældent kommer tilbage igen.


Derfor kan en nok så velment omprioritering ende med at gøre varig skade på det kulturliv, som i høj grad er med til at understøtte den positive udvikling, som Odense oplever i disse år, og som giver genlyd i resten af landet. Tiltrækning og fastholdelse af højt kvalificeret arbejdskraft - også fra udlandet - er afgørende for at Odense kan fortsætte udviklingen.


DEOO opfordrer derfor byrådspolitikerne til at tænke sig om to gange, før de gør alvor af at skære så dybt i kulturlivet. Test gerne befolkningsprognoserne endnu en gang og se, om de stadig holder. Lad partierne i det nye Folketing gøre deres valgløfter om håndtering af det demografiske træk i hele landet til virkelighed. Sørg for at afprøve alle andre muligheder, inden Odenses nye brand som kulturby sættes over styr. Det har Odense og dens borgere fortjent.


Artiklen er udkommet 29. maj på Fyens Stiftidende - se her.

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page