top of page

Argumentationsguide skal styrke ligestillingsdebatten i kulturlivet


En ny udgivelse skal nuancere de klassiske argumenter, som står i vejen for øget ligestilling og mangfoldighed i kulturlivet. Med ’Argumentationsguiden’ vil initiativet ’Kunst & Kultur I Balance’ bidrage til mere nuanceret dialog om ligestilling, mangfoldighed og sexisme.


Debatten om sexisme og magtmisbrug kan være hård og polariseret med mange påstande og lige så mange argumenter – ofte frit svævende i luften. Nu udgiver initiativet og netværket ’Kunst & Kultur i Balance’ en oversættelse af ’Argumentasjonsguiden’ (2020) fra den norske organisation ’Balansekunst’. Ambitionen med guiden er at bygge bro og tage samtalen om fx ligestilling og magtmisbrug til nye niveauer.


Få gratis og brugbare argumenter til at tale om ligestilling

Argumentationsguiden forklarer, argumenterer og klæder læseren på til at udfordre og nuancere påstande såsom »nu kan man jo næsten ikke sige noget længere?« eller »det ligger i kunstens natur, at den skal være fri, sprænge og udfordre personlige grænser. Den hverken kan eller bør reguleres« – indvendinger mod ligestilling og mangfoldighed i kulturlivet, som oftest har afsæt i normer, vanetænkning, fordomme og værdisæt fra utidssvarende magtstrukturer. Men som her imødegås via fakta og forskning.
* Kunst & Kultur i Balance er en reaktion på den aktuelle debat om sexisme og magtmisbrug i kunst- og kulturbranchen. Målet for initiativet er at skabe positiv adfærdsforandring, idéudvikling og kompetenceudvidelser. Læs mere om KOKIB og kommende arrangementer på www.kunstogkulturibalance.org.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page