top of page

3 millioner til DEOO Charanga-undervisningsplatformen i musik

Opdateret: 19. aug. 2020

A. P. Møller Fonden støtter DEOO Charanga-undervisningsplatformen i musik med kr. 3.000.000 i en 3-årig periode. DEOO Charanga er et digitalt værktøj, der støtter og inspirerer underviseren i musik – både i grundskolen og på musikskolen. DEOO Charanga fungerer som en ekstra assistent i undervisningslokalet og formidler hertil kontakten til professionelle musikere og orkestre, der udbyder skolekoncerter. Undervisningsplatformen er udviklet i England, og midlerne fra A.P. Møller Fonden skal gå til at udvikle og sikre et stabilt fundament for den digitale platform i Danmark.


Alle børn skal have adgang til den levende, professionelle musik og have mulighed for at holde et musikinstrument i hånden; således har både tidligere kulturminister Mette Bock og nuværende minister på området, Joy Mogensen, ytret ønske om. DEOO Charanga – www.charanga.dk – er en unik, digital platform, der kan sikre målsætningen om børns og unges lige adgang til musikundervisning. Over de næste 3 år skal den digitale undervisningsplatform for alvor forankres i musikundervisningen i Danmark.

Charanga-platformen blev grundlagt i 1996 i England og anvendes i dag af lidt over 50% af de engelske grundskoler, svarende til over 8.500 skoler, 33.000 lærere og ca. 2. mio. skolebørn. Charanga er derudover udbredt til mange engelsktalende lande og internationale skoler i samlet 61 lande. DEOO – Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner har de sidste 3 år arbejdet på at udvikle og tilpasse platformen til brug i det danske skolesystem, i musikskolernes instrument- og orkesterundervisning, samt i de aktiviteter, hvor det professionelle musikliv møder børn og unge. Det er sket i tæt samarbejde med udviklerne i England i EU-projektet MECLA. En del af projektet har været at få oversat hele portalen til dansk.

Nu er tiden nået til at implementere og forankre undervisningsplatformen i Danmark. Den seneste rapport om musikundervisning, Musikfaget i undervisning og uddannelse, viser at det står slemt til med musikundervisningen i Danmark. I løbet af de seneste 10 år er musikundervisningen blevet alvorligt svækket – og der tegner sig en opdeling i børn og unges adgang til kvalificeret musikundervisning. Rapporten påpeger, at samarbejdet mellem folkeskoler og musikskoler i musikundervisning er udfordret og mangelfuld, trods det i folkeskolereformen i 2013 blev formuleret som et krav, at musiklærere i folkeskolen og musikskolen skal samarbejde om undervisningen i folkeskolen.

DEOO Charanga er udviklet til at gøre en forskel i dette samarbejde som et redskab, der netop skaber det direkte og blivende samarbejde mellem folkeskolens musikundervisning i klasserne, musik- og kulturskolens instrumentalundervisning – og de professionelle orkestres og ensemblers skolekoncerter, som længe har været savnet i Danmark.

Alle lærere med uni login og musikskolelærere med Speedadmin login kan få direkte adgang til platformen. Det er ligeledes muligt at blive oprettet som bruger. Børnene får adgang til deres eget område via deres lærer.

Se mere på charanga.dk


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page