top of page

Symfoniorkestre og ensembler vil nå ud til et bredere publikum

Opdateret: 25. jan. 2022


Flere – og også gerne yngre – mennesker skal have glæde af de store oplevelser, som danske symfoniorkestre og ensembler skaber. Derfor begynder de fem landsdelsorkestre og fem basisensembler i januar 2022 et stort, målrettet arbejde med publikumsudvikling gennem projektet ’Tutti – Musikken tættere på publikum’. Brancheorganisationen DEOO – Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner skal i samarbejde med Applaus lede projektet, der er støttet af Augustinus Fonden.

Alt for få får glæde af de storslåede oplevelser, som danske ensembler og symfoniorkestre skaber. Og det er svært at engagere et bredere og yngre publikum. Tidligere undersøgelser viser, at danskernes kendskab til både symfoniorkestrene og ensemblerne er begrænset. Ligesom der også er et stort potentiale for at øge indsatsen med publikumsudvikling ude i orkestrene.

Det skal et storstilet, treårigt projekt – ’Tutti – musikken tættere på publikum’ – lave om på. Projektet sætter koncertpublikummet i fokus, når ti af de dygtigste danske ensembler og symfoniorkestre begynder arbejdet med publikumsudvikling. Indsatsen skal munde ud i konkrete værktøjer som ensembler og symfoniorkestre kan bruge i arbejdet med at engagere publikum, styrke formidlingsindsatsen og udvikle nye koncertformer. Den viden, der bliver samlet op undervejs, vil blive delt med resten af det danske kulturliv.


Rekordbevilling fra Augustinus Fonden

Projektet ledes af orkestrenes og ensemblernes brancheorganisation, DEOO – Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner i samarbejde med Applaus. Konsulentfirmaet RasmussenNordic vil levere projektets værktøjer og workshops. Hele projektet er støttet af Augustinus Fonden med 4,2 mio. kroner – det største bidrag til et videns- og udviklingsprojekt fra fonden nogensinde.

”Vi er utrolig taknemmelige for det fremsyn Augustinus Fonden viser med denne flotte bevilling. Der er nemlig brug for øget viden og data om koncertpublikummet, hvis vi skal lykkes med at få musikken ud til alle. Vi vil rigtigt gerne være mere for flere, men det kræver, at der bliver udviklet konkrete værktøjer. Vi tager nu sagen i egen hånd,” fortæller DEOO’s direktør Asbjørn Keiding og fortsætter: ”Nu går vi i gang med det spændende arbejde. De fund, vi gør, skal selvfølgelig forankres hos de enkelte, deltagende orkestre og ensembler, men samtidig skal denne viden deles med DEOO’s øvrige medlemmer og resten af kulturbranchen. Det er vigtigt for os, at projektet når så langt ud som muligt.”


Nye formater baseret på viden om publikum

Det stort anlagte publikumsudviklingsprojekt er tredje og sidste del af et initiativ, der begyndte i 2019. Den sidste fase af initiativet skal bidrage til udvikling af nye formater og markedsføringstiltag hos orkestrene. Projektet skal inspirere til inddragelse af systematisk viden om publikum – både nuværende og potentielle publikumsgrupper.

”Den klassiske musik, som danske symfoniorkestre og ensembler udfolder, kan noget ganske særligt og er kendt for et særdeles højt niveau. Det er en rigtig flot ambition, at hele dette landskab nu vil arbejde med at komme tættere på deres publikum og blive mere relevante for flere. Derfor har vi valgt at støtte dette meget vigtige projekt, så endnu flere kan få del i denne vigtige del af vores musik- og kulturliv,” siger adm. direktør Frank Rechendorff Møller, Augustinus Fonden.

Projektet skal indhente og dele viden med væsentlige samarbejdspartnere som bl.a. Applaus, hvis initiativer har været en god inspiration i arbejdet med publikumsudvikling på musikområdet.

”Tutti – Musikken tættere på publikum er en direkte investering i de danske ensembler og symfoniorkestre, som kommer til at understøtte dem i udviklingen af deres organisationer og relationer til publikum. Det er gode nyheder til alle, der arbejder hårdt for at skabe store musikalske oplevelser – og ikke mindst for publikum. Jeg glæder mig til det kommende samarbejde og til at dele ny viden og værktøjer med det øvrige kulturliv,” udtaler Lene Struck-Madsen, projektleder hos Applaus.

Til projektet bliver en grundig, uafhængig følgeforskning tilknyttet, ligesom der er nedsat et advisory board med bredt udsnit af kompetencer fra hele kulturlivet.


Fakta

  • Projektet er tredje og sidste fase i et tredelt initiativ med et samlet budget på 5, 1 mio. kr.

  • Første fase var en undersøgelse af orkestrenes og ensemblernes nuværende publikumstiltag med en bevillig på 500.000 kr., og anden fase var en stor, landsdækkende undersøgelse af danskernes brug af klassiske koncerter med en bevilling på 400.000 kr. Første fase pegede på en række udfordringer for de deltagende orkestre der bl.a. handlede om at skaffe mere og dybere viden om publikum. Anden fase viste, at danskernes kendskab til orkestrene og ensemblerne er begrænset, og der er god basis for at ramme nye publikumsgrupper.

  • De fem landsdelsorkestre og fem basisensembler er alle medlemmer af brancheorganisationen DEOO – Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner. Det drejer sig om Aalborg Symfoniorkester, Aarhus Symfoniorkester, Sønderjyllands Symfoniorkester, Odense Symfoniorkester, Copenhagen Phil – hele Sjællands symfoniorkester, Esbjerg Ensemble, Randers Kammerorkester, Aarhus Jazz Orchestra, Ensemble Midtvest og Ensemble Storstrøm.

  • Projektets advisory board består af Marie Skaaning, Danske Kulturbestyrelser, Merete Sanderhoff, SMK, Cecilie Wallengren, Augustinus Fonden, Gitte Abildtrup Møller, Levende Musik i Skolen, Uffe Savery, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Eva Frost, Jazzdanmark, Egil Bjørnsen, Rytmisk Center, Michael Bo, Politiken, Sama Sadat Ben Haddou, MINO Danmark og Christian Tobiassen, Musica Ficta.

Foto: Afgørende Øjeblikke med Copenhagen Phil - hele Sjællands Symfoniorkester, fotograf: Kim Matthai Leland.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page