top of page

Sexisme i musikbranchen: Et fælles ansvarDe seneste ugers vigtige debat om sexisme i musikbranchen viser, at grænseoverskridende adfærd ikke hører til ’i en anden tid.’ Det er en ledelsesmæssig udfordring, der skal håndteres nu – og løbende fremover – med tanke på de magtstrukturer, der givet gør sig gældende i alle brancher, men som i vores felt er særligt unikke for især freelancere, der ofte arbejder under mere usikre vilkår og er afhængige af et solidt netværk. I DEOO – Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner er vi opmærksomme på, at vi og vores medlemmer har en stor del af ansvaret for at sikre gode, trygge arbejdspladser for alle - både på og bag scenen, fast og løst ansatte.

“Sexisme er både direkte og indirekte medvirkende til, at der skabes en skævvridning i adgangen til en karriere i musikbranchen, og det kan vi ikke lade stå ubehandlet hen,” udtaler direktør Asbjørn Keiding og fortsætter, “selvom mange af vores medlemmer allerede har fastlagte procedurer til håndtering af sexisme, er det nødvendigt, at disse procedurer løbende genbesøges og opdateres efter behov. At komme sexisme til livs kræver kontinuerlig indsats og kan ikke løses med et enkelt initiativ.”

DEOOs fungerende bestyrelsesleder Else Torp bakker op: “Vi har alle et ansvar for at sikre, at strukturerne i vores branche ikke udelukker nogen grupper, hvad enten det er kvinder eller andre underrepræsenterede grupper. Dette ansvar strækker sig fra at sikre lige adgang til musikudøvelse for børn og unge, til at forbedre vilkårene for amatørmusikere og skabe trygge arbejdsmiljøer for professionelle musikere, både løst og fast ansatte.”

Ved det seneste medlemsmøde har DEOOs medlemmerne på ny drøftet, hvordan der på bedst mulig vis arbejdes på at mindske sexisme og understøtte sikre og trygge arbejdsforhold for både fastansatte og freelancerne – både assistenter, solister og dirigenter.

Asbjørn Keiding fortæller om processen: “Disse samtaler har ført til, at vi første omgang kommer til at udveksle vores erfaringer med forskellige processer og personalepolitikker til forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd, og som kan bidrage til at bekæmpe sexisme i vores del af branchen. Det er forhåbningen, at vi på den måde i fællesskab kan være endnu mere tydelige omkring, hvad der er god og effektiv praksis på det her område, og måske ligefrem skabe et fælles kodeks også inden for vores del af musikmiljøet. For vores medlemmer er det altafgørende, at vi skaber gode og trygge arbejdspladser, hvor kunstnerne og de øvrige medarbejdere er glade for at arbejde.”

Asbjørn Keiding fortsætter: “Vi hilser i øvrigt alle gode brancheinitiativer velkommen og opfordrer alle i musikbranchen, der har oplevet grænseoverskridende adfærd, seksuelle krænkelser eller chikane til at søge rådgivning. Det er vigtigt, vi får disse sager ud i det åbne rum – og vi skal sikre, det kan lade sig gøre, uden at de berørte kunstnere eller ansatte bag scenen frygter for repressalier.”

“Ved konkrete tiltag og ved at tage den åbne debat får vi afmonteret tabuer på området, hvilket forhåbentligt vil skabe en mere inkluderende og sikker musikbranche. Det er en opgave, der kræver indsats fra os alle, og det er en indsats, vi skylder de kommende generationer af publikum, musikere og andre ansatte i musikbranchen,” afslutter Else Torp.

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page