top of page

Nyt europæisk projekt: Kønsligestilling på Scenekunstområdet


Den europæiske scenekunstorganisation på arbejdsgiverområdet PEARLE*, som DEOO er medlem af, har sammen med flere andre europæiske organisationer søsat et nyt projekt, der sætter fokus på kønsligestilling relateret til den levende scenekunst over hele Europa.

Projektet skal fremhæve best practices og skabe rammerne for det fremtidige arbejde mellem de europæiske arbejdsmarkedets parter på scenekunstområdet. Ideen er at kortlægge og sammensætte en opdateret publikation over relevant materiale og data inklusiv de mest relevante politiske initiativer, lovgivning, arbejdsmarkedets parters initiativer og aftaler, civilsamfundstiltag samt kunstneriske bevægelser vedrørende kønsligestilling i scenekunstsektoren.

Anne Boukris bliver den ene af to forskere, der skal stå for databehandlingen i projektet, der løber frem til slutningen af 2021. Anne Boukris er én af grundlæggerne bag Center for Kunst og Interkultur, hvor hun fortsat er tilknyttet. Hun er i dag også partner i virksomheden for Social Cities 2030, der har verdensmål #5 – ligestilling mellem kønnene som hovedopgave. Hendes særlige ekspertise i dette projekt er hendes erfaringer både som forsker, ligestillingsrådgiver og producent.

Helt konkret skal projektet:

  • Samle sektor-fokuseret forskning og kvantitative og kvalitative data på området, i det omfang det findes, til analyse og opsummering af trends og fund. Dette vil fungere som fundament for hele projektet og give en brugbar, general baggrund at basere resten af det planlagte arbejde på.

  • Bringe eksperter fra hele EU sammen i en workshop, der vil vedrøre en række fokusområder for at uddybe viden og skabe nye partnerskaber samt facilitere synergier i arbejdet med kønsligestilling på scenekunstområdet. De identificerede fokusområder er:


  • Kønsligestilling i produktionen

  • Kønsligestilling off-stage

  • Ligestillingskultur og respekt i sektoren, uden seksuelle krænkelser


  • Udgive en håndbog med værktøjer og anbefalinger for sektoren, der samler alle projektfund og eksisterende erfaringer/ praksis. Håndbogen vil fungere som kilde til inspiration og good practice for arbejdsmarkedets parter, øvrige aktører og politikere i det fremtidige arbejde med at sikre en betydelig kønsligestilling i den levende scenekunst.

  • Give det europæiske arbejdsmarkedets parter en solid basis til udvikling af det fælles arbejde for kønsligestilling.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page