top of page

Ny undersøgelse sætter fokus på publikumsudvikling hos danske orkestre, ensembler og spillesteder


En ny undersøgelse med fokus på landsdelsorkestrene, basisensemblerne og spillesteder viser, at et flertal af institutionerne arbejder med publikumsudvikling, men at der er behov for en strategisk indsats, mere viden og ressourcer for at styrke arbejdet. Netop det strategiske arbejde er en markant del af DEOO’s publikumsudviklingsprojekt Tutti – musikken tættere på publikum. Dugfrisk undersøgelse på musikområdet viser, at 75 % af de adspurgte spillesteder, orkestre, ensembler og koncertarrangører arbejder med publikumsudvikling. Samtidig tydeliggør den, at der også er behov for at udvikle strategier for arbejdet og en fælles indsats omkring data.

”Med denne undersøgelse har vi kortlagt de statsstøttede spillesteders og koncertarrangørers arbejde med publikumsudvikling og herunder arbejdet med data. Det er den første af sin slags på musikområdet i Danmark, og resultaterne giver både anledning til optimisme og inspiration til fremtidige projekter. Vi hæfter os særligt ved behovet for en fælles indsats omkring data, som er noget, vi allerede er ved at gøre os erfaringer med i andre projekter. Vi håber, at undersøgelsen på samme vis kan være til inspiration for indsatser hos andre organisationer,” udtaler Morten Ogstrup Nielsen, Projektleder for data og dokumentation hos genreorganisationerne.

Undersøgelsen, som er udarbejdet af Applaus på baggrund af et opdrag fra genreorganisationerne JazzDanmark, Tempi, ROSA og Snyk med hjælp fra Dansk Live og DEOO, viser, at hovedårsagen til ikke at arbejde med publikumsudvikling er manglende viden og økonomiske ressourcer.

DEOO er på forkant

DEOO har i år igangsat et storstilet publikumsprojekt, Tutti – musikken tættere på publikum, der sætter strategiudvikling og databrug hos landsdelsorkestrene og basisensemblerne, der er en del af undersøgelsen.

”Fundene i denne undersøgelse overrasker os ikke, og vi er faktisk allerede i gang med næste skridt. Vi ved, at vores medlemmer har blik og forståelse for vigtigheden af publikumsudvikling, men at de mangler værktøjer til at udnytte data og til at implementere publikumsudvikling i strategiarbejdet. Derfor har en stor del af projektet Tutti netop fokus på disse områder. Vi har set udfordringen, har startet arbejdet og glæder os til at se resultatet,” fortæller DEOO’s direktør Asbjørn Keiding.


Foto: Malthe Ivarsson

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page