top of page

Koncertløftet - Musiklivet går sammen om at nå alle børn i landet


Af Eyvind Vesselbo, Bestyrelsesformand for DEOO – Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner og Ebbe Høyrup, Direktør for Levende Musik i Skolen.


Gode koncertoplevelser giver børn og unge magiske øjeblikke, dannelse, viden og læring. De giver plads til følelser og nuancer, styrker identiteten, forestillingsevnen og kreativiteten. Kulturen har en kæmpe værdi ud over den markedsmæssige og finansielt målbare. Koncerter giver eleverne almen og specialiseret viden, indblik i andre kulturer og udsyn til andre verdener. Musik skaber værdi for mennesker på utallige måder, og her er børnene ligeså vigtige som voksne.

Det er ikke nogen nyhed, at børn og unge møder den levende musik i skolen. Hvert år spilles over 3.000 koncerter på - og for - skolerne arrangeret af musikkens institutioner med Levende Musik i Skolen (LMS) og DEOO’s medlemmer i spidsen.

Men det er nyt, at alle dele af det professionelle, levende musikliv, som staten investerer i, nu går sammen om dannelsen af Koncertløftet. LMS, DEOO m.fl. står hermed samlet med visionen om at sikre, at den levende, professionelle musik når ud til alle elever i grundskolen. Et indspark, der sætter børnene i centrum og tager dem alvorligt som publikum.

Samtidig er det et initiativ som for alvor kræver, at skolerne, de kommunale og nationale politikere spiller med på banen. Der skal være opbakning og forståelse for værdien af kultur for børn, hvis vi skal komme i mål med at nå alle børn i grundskolen. Kulturen skal tales op i samfundsdebatten, og kulturen skal prioriteres politisk, hvor der skal sættes fokus på det vigtige samarbejde mellem grundskolen og kulturinstitutionerne. Der er stadig alt for mange steder, hvor den gode vilje bliver ved skåltalerne og den uforpligtende velvilje. Der er stadig hvide pletter på landkortet, hvor skoler eller kommuner ikke få glæde af mødet med den levende musik.

Musik af højeste kvalitet skal være tilgængelige for alle børn. Det kommer børnene til gode både på kort og på lang sigt, og det supplerer skolens almene undervisning på fineste vis. Rapporten Musik og Værdi fra 2018 af Finn Holst, forsker på DPU, fastslår, at ”eleverne oplever glæde ved musikken, det musikalske fællesskab og det at have lært noget og være god til noget.” Eleverne oplever en umiddelbar glæde ved deltagelse i musikalske oplevelser og ved hjælp af skolekoncerterne tilskyndes de til at deltage aktivt i musik- og samfundslivet – både som publikum, musikudøvere og kreative medborgere. Glæde ved musik kan direkte omsættes til trivsel, som er en central forudsætning for al læring.


Koncertløftet’s institutioner har alle sammen rammeaftaler med staten, og de har nu taget deres del af ansvaret på sig ved at gå sammen for at koordinere alle koncertaktiviteterne for børn og unge i hele landet. Systematisk koordinering vil få musikken ud til alle skoler, så ingen bliver overset eller overvældes af tilbud – i dag er goderne desværre meget ulige fordelt i landet. Samarbejdet er også starten på en mere ensartet indsamling af data om børn-og-unge-indsatserne i musiklivet. Det giver mulighed for at følge tendenser og give et validt helhedsbillede af elevernes møde med den professionelle musik.

En del af Koncertløftet er også oprettelse af et netværk for de medarbejdere, der står for udvikling, undervisningsmaterialer og dialog med skolerne. Her får de mulighed for sparring og videndeling, så man sikrer en høj kvalitet af koncerter, formidling samt det undervisningsmateriale, eleverne møder før og efter koncerten.

Visionen, om at alle elever skal møde den levende musik, sker bedst og bredest gennem et godt samarbejde med grundskolen. Og begejstringen hos de lærere og elever, der på nuværende tidspunkt møder musikken via LMS’ eller DEOO’s medlemmer er også udelt; "Hvor er det skønt at møde topprofessionelle musikere, som på en afslappet og naturlig måde møder os i en travl hverdag i folkeskolen. Vores elever har så godt af at blive "prikket til" og opleve en anden verden og høre musik, de ikke har hørt før," lyder det blandt andet i en af mange tusinde tilbagemeldinger fra landets skoler. Det er netop målet at nå de børn, der ellers ikke vil møde musikken, især på skoler, hvor den musikalske ildsjæl mangler. Det er målet at give alle børn mulighed for at opleve og nyde godt af musikkens værdier. Koncertløftet står klar - nu er det op til skoler og politikere at tage godt imod initiativet.


Kronikken blev bragt i Kristeligt Dagblad d. 26. februar 2020.

FAKTA:

Levende Musik i Skolen er en nonprofit organisation, der med støtte fra Statens Kunstfond udvikler og formidler turneer med professionelle musikgrupper fra alle genrer til landets skoler. lms.dk

DEOO – Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner er organisationen for de danske symfoniorkestre, ensembler, Det Kongelige Teater og DR’s orkestre og ensembler. deoo.dk

LMS har koncertaftaler med 58 kommuner og sammen med DEOO’s medlemmer gives koncerter til børn i langt størstedelen af landet. Koncerterne ledsages af undervisningsmateriale til alle alderstrin, og musikken formidles i børnehøjde.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page