top of page

DEOO: Flyt driftsstøtte ud af Projektstøtteudvalget for Musik og invester i vækstlagene


Af Asbjørn Keiding, direktør, DEOO – Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) ønsker ifølge netmediet Kulturmonitor at flytte administrationen af MGK-centrene fra Projektstøtteudvalget for Musik under Statens Kunstfond til Kulturministeriet. Ifølge Kulturmonitor og en pressemeddelelse fra ministeriet sker skiftet efter »de seneste års uro« med vedvarende uenigheder om tilskudsfordelingen centrene imellem.

I branche- og interesseorganisationen DEOO – Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner bifalder vi tiltaget. Dette skridt bør være det første på vejen til at flytte al driftsstøtte fra Projektstøtteudvalget for Musik til Kulturministeriets ressortområde. Driftsmidler til bl.a. Levende Musik i Skolen, Dacapo EditionS og basisensemblerne bør der også findes ro omkring.

Og det ligger jo egentlig i navnet ’projektstøtteudvalg’. Udvalget bør have til formål at uddele projektstøtte og vurdere fordelingen af midler fra projekt til projekt, sørge for at vi har et sundt vækstlag og varetage talentudviklingen. Der er et stort og vigtigt arbejde i at sikre vækstlaget i alle afkroge af det danske musikliv, og at mindre aktører har mulighed for at udøve og nyde musikken i hele landet. Det vil være til gavn for hele musiklivet, hvis projektstøtteudvalget koncentrerede sig om netop dét.

Med den udformning udvalget har i dag, er kapaciteten ikke til også at tage vare på driftsstøtte – trods kompetente udvalgsmedlemmer. Driftsstøtte indebærer helt andre processer end uddeling af projektstøtte. Det kræver bl.a. meget grundige evalueringer og rammeaftaler, som kræver opfølgning og strategiske spor, der ligger langt længere ud i tiden end udvalgets 4-årige udpegningsperiode. Derfor er store dele af musiklivet udfordret af, at der hvert fjerde år kommer helt nye udvalg, som bruger år på at få overblik og forstå musiklivets mange komplekse sammenhænge. Derfor bør alle driftsstøtteordninger tages ud af Projektstøtteudvalget – men tænk samtidig strategisk og udviklingsorienteret, og sørg for at investere nye midler i processen, så Projektstøtteudvalget kan skabe ny udvikling af hele landets musikliv.

Projektstøtteudvalget skal fortsat uddele midler til regionale spillesteder, honorarklip og til de mange musikprojekter, der får støtte fra udvalget.

Som tidligere medlem af Projektstøtteudvalget for Musik samt tidligere leder af et MGK-center er min opfordring, at der investeres i Projektstøtteudvalget fra politisk hold, således der findes flere midler til de mange vigtige projekter og den udvikling, der i dag finder god og nødvendig støtte hos udvalget. Der bør også investeres i fagligheden i Kulturministeriet. De driftsstøttede områder har brug for faglig kvalificeret sparring fra kunstfaglige medarbejdere i ministeriet og styrelsen – og dét i højere grad end det er muligt i dag.

Forslaget om at flytte driftsstøtten ud af Projektstøtteudvalg et for Musik er en del af DEOOs nye musikpolitik, der skal skabe et mere robust, bæredygtigt og balanceret kredsløbet mellem musikuddannelserne, udøvende musikere og publikum. Læs DEOOs musikpolitik her.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page