top of page

Ny undersøgelse giver orkestre og ensembler viden til at nå nye potentielle publikumssegmenter

Opdateret: 10. mar. 2023

DEOO, Rasmussen Nordic og Applaus har udarbejdet en ny kvalitativ undersøgelse, der giver indblik i de barrierer nye gæster, støder på i mødet med den klassiske musik


(English below)En opgørelse fra Danmarks Statistik fra 2020 viser, at ældre koncertgængere udgør en stor andel af publikummet til de klassiske koncerter. Næsten 7 ud af 10 koncertgæster over 75 år overværede koncerter, der indeholdt musik fra den klassiske genre. Den tilsvarende andel koncertgæster til klassisk musik er 40 pct. for de 65-74-årige og 16 pct. for de 16-24-årige.


Det er baggrunden i DEOO’s projekt 'Tutti – Musikken tættere på publikum', der i de kommende tre år har til formål at hjælpe ti udvalgte orkestre og ensembler i deres arbejde med publikums- og forretningsudvikling. Den nye undersøgelse ”Førstegangsgæsten til koncert – Hvad skal du vide om potentielle nye gæster?” udgør 1. del i Tutti projektet. Undersøgelsen har til formål at give indsigt i, hvilke barrierer nye målgrupper støder på i mødet med den klassiske musik. Og nyt publikum er, hvad der er brug for.

”Alle gør deres yderste og arbejder på aller­højeste professionelle, kunstneriske niveau. Men det er ikke altid ens anstrengelser bliv­er modtaget, som de er tænkt. Nogle gange er der ting, der slet ikke er tænkt på som nødvendige, eller måske betragtet som helt overflødige, der faktisk er afgørende for en ny gæst,” fortæller Asbjørn Keiding, Direktør i DEOO.

Undersøgelsen viser blandt andet, at det er nødvendigt at opbygge relationen til publikum fra begyndelsen og skabe mening med oplevelsen, herunder danne en relationen til den potentielle gæst og hjælpe med at gøre værkerne genkendelige for gæsten. Undersøgelsens resultater udgør en vigtig viden for at gå videre i det strategiske arbejde med udvikling af oplevelser for nye publikummer. Undersøgelsens fund er derfor også ved at blive implementeret i et undervisningsforløb for ledere og bestyrelser i de deltagende organisationer med henblik på at nå nye målgrupper.

Læs hele rapporten og resultaterne her.


Projektet 'Tutti- Musikken tættere på publikum' støttes af Augustinus Fonden.English:


A new study highlights barriers and needs of first-time audiences


A new study by the interbranch organisation “Danish Ensembles, Orchestras, and Opera institutions (DEOO) and Rasmussen Nordic provides orchestras and ensembles with the knowledge to help them reach new potential audiences.


In the study, Rasmussen Nordic followed 28 Danish first-time audiences in their encounter with a classical music offer. In this process, Rasmussen Nordic focuses on the first-time audience’s considerations regarding the purchase, thoughts, and needs during the concert itself, and considerations regarding repeat visits.


The study is the first outcome of the three-year Tutti project, which is initiated by DEOO and financed by the Augustinus Foundation. The Tutti project contains a three-year development program carried out to equip participating orchestras and ensembles with tools to enhance and improve their business- and audience development. The first step on this journey is to map out the barriers that new audiences must overcome to become regular concert attendees.


“Everyone does their utmost and works at the highest professional, artistic level. However, not all these efforts are received as intended. Sometimes things are not considered necessary or perhaps considered completely unnecessary, which are decisive for a new audience,” says Asbjørn Keiding, Director of DEOO.


Comprehension, relationship, and recognition

The study shows that it is necessary to build a relationship with the audience from the very beginning and create a comprehension of the musical experience, establish a relationship with the potential audience, and finally make the music recognisable and relatable to the guest.


“It has been interesting to follow the new concert audience in their encounter with classical music, both their enthusiasm for the music, but also the frustration when they run into barriers. This may be due to lack of communication about the music or hosting at the event, which means that the new audience is unsure of what to expect or how to act,” says Søren Mikael Rasmussen, who is behind the study.


The mapping of user journeys aims to provide insights into the barriers of new target groups' experience when encountering classical music. The knowledge from the study is now being implemented in training programs for leaders and employees in the participating ensembles and orchestras to reach and attract new target groups– and hopefully, making them become regular concert audiences.


Read the study and its results here.Kommentarer


bottom of page