top of page

Musikken i valgkampen

Opdateret: 1. jun. 2019
DEOO – Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner er gået sammen med Dansk Komponistforening, Dansk Live og Dansk Musikpædagogisk Forening for at sætte fokus på musikken i valgkampen frem mod Folketingsvalget d. 5. juni.

Organisationerne har til partikontorer og kulturordførere udsendt en række spørgsmål, der alle stiller skarpt på netop den musikpolitiske dagsorden. Målet er både at sætte kulturen og musikken på dagsordenen samt at få konkrete svar fra politikerne. Svarene bliver videreformidlet her på siden inden valget – og fulgt nøje op på efter valget.

Spørgsmålene lyder:

• Vil dit parti afskaffe omprioriteringsbidraget på 2 pct. på kulturområdet, og hvordan vil dit parti gen-investere midlerne i det danske kulturliv?


• Hvordan vil dit parti arbejde med dannelse i hele det danske samfund, og hvordan ser dit parti, at kulturlivet kan medvirke til en helhedsorienteret samfundsudvikling?


• Hvordan vil dit parti styrke den levende musik og muligheden for at lære at spille et instrument rundt om i landet, herunder vilkårene for musikskolerne symfoniorkestrene, de statsstøttede ensembler, militærorkestrene, spillestederne og musikforeningerne?


• Hvordan vil dit parti sikre bedre vilkår for kulturen, herunder bedre vilkår for musikerne, bedre uddannelse af komponister, producenter, musikere og musikpædagoger?


Vi har modtaget svar fra Bertel Haarder (V), Mogens Jensen (S) og Alex Ahrendtsen (DF). Svarene følger her:


Vil dit parti afskaffe omprioriteringsbidraget på 2 pct. på kulturområdet, og hvordan vil dit parti gen-investere midlerne i det danske kulturliv?


Bertel Haarder (V):

"Det afskaffes, men afskaffelsen af en besparelse giver jo desværre ikke flere penge til investeringer. Hvad menes med spørgsmålet? Jeg vil f.eks. gøre en indsats for bogen ved at foretage en netafstemning om den bedste børnebog og derefter forære bogen til en hel årgang eller flere årgange. Prisen for at trykke endnu et eksemplar er måske 2 kr." Mogens Jensen (S):

"Regeringens årlige nedskæringer er gået ud over kulturen både i de store byer og i provinsen. Vi har hele tiden ment, at besparelserne har ramt for hårdt. Derfor har vi sagt, at der er brug for at føre nogle af sparede midler tilbage og stoppe omprioriteringsbidraget på området. Det er bemærkelsesværdigt, at Venstre, nu hvor valgkampen er begyndt, vender på en tallerken i forhold til de nedskæringer de har stået bag de seneste fire år. Men det er godt at vi nu kan skabe et bredt flertal i Folketinget for at fjerne regeringens årlige besparelser allerede fra 2020."

Alex Ahrendtsen (DF): "Vi har igennem flere år foreslået at erstatte det med en tilsvarende besparelse på internationale kulturpuljer. Vi vil styrke dansk kulturarv bredt og dansk sprog."

Hvordan vil dit parti arbejde med dannelse i hele det danske samfund, og hvordan ser dit parti, at kulturlivet kan medvirke til en helhedsorienteret samfundsudvikling?


Bertel Haarder (V): "Kulturlivet har en egenværdi og skal ikke ses som et led i en helhedsorienteret samfundsudvikling. Kulturen skal ikke styres af bihensigter. Så ender man også med at bryde armslængdeprincippet.

Dannelse er bl.a., når øjnene lærer at se, hvad de ikke før kunne se, og ørerne lærer at høre, hvad de ikke før kunne høre, og når der opdages store følelser i sindet gennem mødet med god litteratur. Det er skolens væsentligste dannelsesopgave."


Mogens Jensen (S): "Kunst og kultur er ikke flødeskum, men rugbrød. Det er en del af vores hverdag i forhold til, hvordan vi forstår os selv, hinanden og verden omkring os. Det er afgørende med et stærkt kulturliv. Så vi ikke kun er et forbrugersamfund, men også et oplysnings- og dannelsessamfund. Derfor skal vi have et stærkt kulturliv i hele landet og ikke mindst fortsætte det gode arbejde med at række ud og appellere til også de grupper, der ikke bruger kulturen mest. Det skal vi belønne fra politisk side gennem økonomiske incitamenter, som vi eksempelvis har foreslået i forbindelse med et nyt tilskudssystem til museerne." Alex Ahrendtsen (DF): "Dannelse sker gennem uddannelse og kulturoplevelser." Hvordan vil dit parti styrke den levende musik og muligheden for at lære at spille et instrument rundt om i landet, herunder vilkårene for musikskolerne symfoniorkestrene, de statsstøttede ensembler, militærorkestrene, spillestederne og musikforeningerne?


Bertel Haarder (V): "Jeg vil sætte ind på alle de nævnte områder. Ingen nævnt, ingen glemt. Også Folkekirkens ungdomskor trænger til en håndsrækning, så de dygtigste sangere kan avancere til et voksenkor eller elitekor. Det vil motivere flere til at fortsætte med at synge i kor."

Mogens Jensen (S):

"En vigtig del handler om, hvordan vi satser på kunst og kultur i folkeskolen. Vi skal sikre, at vores børn møder kunsten og kulturen i en tidlig alder. Folkeskolereformens åbne skole giver mulighed for et permanent samspil mellem skolerne og det omgivende kunst- og kulturliv. Ikke mindst med musikskolerne. Og de gode erfaringer skal dokumenteres, opsamles og udbredes. Ligesom vi skal sikre fortsat støtte til lokale spillesteder og ensembler. Endelig spiller kommunerne en nøglerolle, og der skal lyde en opfordring til, at de eksempelvis overvejer at gå sammen på tværs og sammen med det lokale musikliv skabe tværkommunale musiske kraftcentre."


Alex Ahrendtsen (DF):


Hvordan vil dit parti sikre bedre vilkår for kulturen, herunder bedre vilkår for musikerne, bedre uddannelse af komponister, producenter, musikere og musikpædagoger?


Bertel Haarder (V):

"Nu, hvor omprioriteringsbidraget gudskelov fjernes, glæder jeg mig usigeligt til, at vi slipper for, at enhver kulturdebat drejer sig om omprioritetsbidraget. Jeg kender ingen, der taler så meget om penge som kulturfolk!

Nu må vi have en debat om, hvordan vi kan få mere for pengene, og især, hvordan vi får åbnet kunstens og kulturens verden for langt flere. Fx ved at udbrede Det Kgl. Teaters ”klippekort” på 500 kr. til alle 18 årige. Det er særdeles billigt, fordi næsten ingen 18 årige går i teater.

Venstre har under valgkampen lanceret et forslag om at bruge 50 mio til et fritidspas til foreningslivet til børn og unge fra mindrebemidlede familier. Foreningslivet er et helt grundlæggende fundament for det danske folkestyre og kulturen. Det er et kæmpeproblem, at kunsten og kulturen i så ringe grad bruges af lavindkomster og lavtuddannede."


Mogens Jensen (S): "Først og fremmest er der brug for at stoppe de årlige nedskæringer på uddannelserne, som også rammer de kunstneriske uddannelser. Det tegner der sig heldigvis et flertal for nu, og det er rigtig positivt."


Alex Ahrendtsen (DF): "Se filen her."

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page