top of page

#metoo

DEOO ser på #metoo-kampagnen med stort alvor og ved nok om sagen til at måtte erkende, at problemet også må findes på vores område.


Et eksempel er et manifest, som 132 klassiske sangerinder – danske eller udenlandske med arbejdserfaring i Danmark – har underskrevet. Under #visyngerud er de gået sammen for at undersøge og belyse på hvilket niveau og i hvilket omfang, der har været overgreb mod den kvindelige sangerstand i Danmark. Manifestet beskriver bl.a. en udbredt tavshedskultur i det klassiske sangermiljø i Danmark, hvor ”… tilnærmelser, overgreb og ydmygelser bagatelliseres, undskyldes og bortforklares.” Hele manifestet kan læses her.


Det er DEOO’s klare holdning, at chikane på arbejdspladsen skal ikke forekomme, og vi står til rådighed for vores medlemmer med rådgivning i forhold til problematikken.  

bottom of page