top of page

Læringsdimensionen styrkes i Koncertløftet og DEOO Charanga


Læringskonsulent Mette Spange Albertsen er fra 1. januar 2022 ny medarbejder hos DEOO – Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioners tætte samarbejdspartner Levende Musik i Skolen. Her skal hun primært udvikle og kvalificere undervisningsmaterialer på tværs af Koncertløftet.


Levende Musik i Skolen (LMS) og Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner (DEOO), som er brancheorganisation for de danske ensembler og symfoniorkestre, har sammen med genreorganisationer og regionale spillesteder gjort fælles front med initiativet Koncertløftet. Over de kommende år skal initiativet efter aftale med Statens Kunstfond sikre, at alle grundskolebørn i landet møder den professionelle, levende musik i skoletiden. Men netop fordi der er tale om skolekoncerter, står musikken ikke alene.

“Tilbuddet om skolekoncerter handler ikke kun om koncerter på skolen. Der er selvfølgelig en vigtig kunstnerisk dimension, men hele læringsdelen er mindst lige så vigtig. Gennem undervisningsmaterialer kan vi skabe en bro fra koncertoplevelsen ind i skolen. I Koncertløftets producentnetværk er der gennem de sidste år blevet arbejdet med at skabe endnu bedre koncertoplevelser for børnene, og derfor er det en stor glæde, at LMS med ansættelsen af en kapacitet som Mette Spange Albertsen også kan være med til at styrke materiale-indsatsen,” siger Asbjørn Keiding, direktør for DEOO – Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner.

Mette Spange Albertsen har de sidste fem år arbejdet som læringskonsulent i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i Børne- og Undervisningsministeriet. Her har hun som fagkonsulent i musik blandt andet været med i arbejdet omkring udarbejdelse af nye Fælles Mål samt været tovholder for den praktisk-musiske faggruppe. Derudover har hun et langt cv som underviser både på højskoler og i folkeskolen og med en musikfaglig uddannelse fra konservatoriet.


“Vi er overordentlig glade for at kunne byde Mette Spange Albertsen velkommen her hos LMS, hvor hun bliver første medarbejder dedikeret til Koncertløftet. I første omgang bliver hendes arbejde at kontakte ensembler og symfoniorkestre, så der kan komme godt gang i samarbejdet, og så vil skoler og kommuner kunne glæde sig til at se frugten af hendes arbejde i løbet af de næste år,” siger Gitte Abildtrup, konstitueret direktør i Levende Musik i Skolen, hvor Mette Spange vil få en fast kontorplads.


Ved siden af sin stilling hos LMS er Mette Spange Albertsen ansat ved DEOO, hvor hun skal være med til at tilpasse læringsplatformen DEOO Charanga (charanga.dk) til de danske læringsmål for musik og stå for at udvikle dansk indhold.


Comments


bottom of page