top of page

Invitation til konference om megatrends i kulturlivet

Opdateret: 6. feb. 2019

27. februar 2018, kl. 10.00 - 16.00  Det Jyske Musikkonservatorium, mødesal Skovgaardsgade 2C, 8000 Aarhus C

2017 bød på mange initiativer, omlægninger og forandringer i det danske kulturmiljø. En række konkrete tiltag og udtalelser fra ministeren samt en række kulturordførere på Christiansborg, har sendt debatten i nye retninger, og spredt nervøsitet blandt os, der arbejder med området. Samtidig er der udkommet forskellige rapporter og visioner for området, hvilket ligeledes har ført til debatter, der, anført af veletablerede og selvbestaltede talerør, ikke nødvendigvis ført til en saglig, sammenhængende samtale om, hvad der egentlig er ved at ske; det kan være svært som aktør i miljøet at finde det rette svar, og ligeledes at finde den rette strategi til at håndtere de mange udfordringer, der følger med. 

Vi vil på konferencen foretage et nærmere eftersyn af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks rapport ‘Hvordan styrker vi landskabet for professionelle klassiske ensembler og orkestre i Danmark?’, Musikskoletænketankens rapport ‘Musikskolerne i Danmark’, rapporten ‘De kunstneriske Uddannelser - Forslag til en fremtidig organisering’ samt visionsrapporterne for museerne. Vi vil kæde rapporterne sammen med opløbet til medieforliget - hvor det en tid så ud til at føre til en udflytning af DR’s ensembler, til landsdelsorkestrenes rammeaftaler og derudover til flere andre begivenheder på området. 


Dagens program:

09.30 – 10.00 Kaffemingel  10.00 – 10.10 Velkomst v/Eyvind Vesselbo, Bestyrelsesformand DEOO 10.10 – 10.20 Moderator Søren Mikael Rasmussen har ordet  10.20 – 10.40 Præsentation 1 – Jens Nielsen, Artana: ‘Hvordan styrker vi landskabet for professionelle klassiske ensembler og orkestre i Danmark?’ 10.40 – 11.00 Præsentation 2 – Sofie Penge KL: 'Musikskoletænketankens rapport: ‘Musikskolerne i Danmark’  11.30 – 12.00 Spørgsmål fra salen og debat


12.00 – 13.00 Frokost - DJM kantine 


13.00 – 13.20 Præsentation 3 – Henrik Sveidahl, Rektor RMC: ‘De kunstneriske Uddannelser - Forslag til en fremtidig organisering’  13.20 – 13.40 Præsentation 4 – Nils M. Jensen, direktør Organisationen Danske Museer:  Visioner for fremtidens museer - Rapport fra Visionsgruppe 1 - Rapport fra Visionsgruppe 2 13.40 – 14.40 Spørgsmål fra salen og debat

14.40 – 15.00 Pause

15.00 – 15.55 Afsluttende gruppediskussioner – Hvilke veje skal vi gå for at styrke kulturlivet?

Pris for deltagelse: Kr. 400,00 - tilmelding sker via dette link.

Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page