top of page

Hele Danmarks militærmusik

Regeringens udspil til nyt forsvarsforlig for 2018-2022 forventes at indeholde et forslag om nedlæggelse af et af de jyske musikkorps. DEOO mener, at besparelsen er helt unødvendig, da den er mikroskopisk i forhold til de store beløb, der skal findes i forhandlingerne, og DEOO har desuden vægtige grunde til, at musikkorpsene fortsat skal understøtte forsvarets image overfor befolkningen som vigtige kulturinstitutioner i det danske samfund.

De danske militærorkestre er igen i søgelyset i forbindelse med de kommende forhandlinger om et nyt forsvarsforlig. Konsulenthuset Struense & Co har på opdrag af regeringen udarbejdet en budgetanalyse, som lægger op til en nedlæggelse af et af de to jyske musikkorps.

DEOO mener, at den økonomiske gevinst ved nedlæggelse af et musikkorps på ingen måde står i forhold til det tab, som samfundet skal bære i form af et fattigere kulturliv og en svagere relation mellem forsvar og det civile samfund. Gevinsten vil i øvrigt være stort set usynlig i det store regnskab, hvor det gælder om at finde milliarder til forsvarets fremtidige opgaver.

Konsulenterne har ganske vist ikke gjort andet end at påpege en besparelsesmulighed, i øvrigt på et fejlagtigt grundlag, da de fx ikke helt har styr på antallet af musikkorps og musikernes ansættelsesforhold. Men for at få regnestykket til at gå op, lægger konsulenterne op til en radikal omlægning af de opgaver som musikkorpsene løser i dag: De tilbageværende musikkorps skal koncentrere sig om militære opgaver, mens de civile opgaver nedprioriteres.

Da mange militære opgaver foregår samtidigt, vil forsvaret opleve en markant forringelse ved nedlæggelsen af et musikkorps. De militære opgaver vil ikke kunne varetages af frivillige, som har et civilt job ved siden af og slet ikke på det niveau, som professionelle kan. Med færre civile opgaver, som er med til at fastholde og udvikle et højt kunstnerisk niveau for de professionelle musikkorps, vil de militære opgaver, og tjenesten for Kongehuset blive varetaget på et langt lavere niveau end tidligere. Det kan hverken Forsvaret, Kongehuset eller danskerne være tjent med.

Det er fristende, når der skal frigøres ressourcer i en organisation, at skære ind til kerneopgaven. Men ikke mindst i den aktuelle situation står Forsvaret ikke kun med en ren militær opgave, men har også et kulturelt ansvar, som man ikke uden videre kan fralægge sig. For der er ingen andre til at tage over.

Gennem århundreder har vores soldater været tæt forbundet med befolkningen, en forankring, der bygger på stærke kulturelle værdier. Militærmusikken har spillet en helt afgørende rolle for denne forankring, for musik er utrolig stærk til at knytte mennesker sammen og skabe fællesskaber. 

Musikkorpsene er Forsvarets ansigt udadtil og er – med skolekoncerter, udsolgte underholdningskoncerter og festlige parader på højeste musikalske niveau – i høj grad med til at skabe opbakning til Forsvaret hos danskere i alle aldre, ikke mindst den kommende soldat. Derfor ville det være en stor fejltagelse, hvis musikkorpsene fremadrettet kun skulle optræde ved militære arrangementer. Det ville svare til, at Dejlig er den himmel blå sammen med de øvrige elskede salmer og musik blev strøget af julegudstjenesten, og organisten henvist til kun at optræde på kirkens lukkede konventer.

DEOO opfordrer derfor til, at Her kommer Jens med fanen og resten af det store både traditionsrige og moderne repertoire fortsat vil klinge i landets koncertsale, skoler, institutioner og på gader og stræder til glæde for hele Danmarks befolkning. Alle de nuværende militærorkestre skal have lov til at fortsætte deres arbejde for at skabe legitimitet for det danske forsvar og ikke mindst bidrage til at et vigtigt stykke kultur fortsat kan være med til at styrke sammenhængskraften i vores samfund.

Hæren har i dag tre korps, Søværnet ét og Flyvevåbnet ingen. DEOO foreslår, at flytte et af de jyske musikkorps til Flyvevåbnet, således at også Flyvevåbnet får mulighed for at opbygge egne traditioner og særkende, som en del af et samlet forsvar.

Læs budgetanalysen her (se bl.a. side 82-83).

Foto: Olav Vibild

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page