top of page

DR Symfoniorkestret: Fokus er på åbenhed, balance og den gode dialog

Opdateret: 15. apr.De seneste år har DR Symfoniorkestret oplevet et markant og støtfaldende sygefravær. ”Jeg tolker det som et positivt resultat af rigtig mange indsatser,” siger Jakob Holtze, chef for DR Symfoniorkestret, da DEOO møder ham på orkesteradministrationens røde gange. Indsatserne, fremhæver han, er blandt andet et fokus på balance og inddragelse i den konkrete sæsontilrettelæggelse - og på den gode, løbende dialog med musikerne.

Jakob Errboe Holtze blev i 2021 chef for udvikling og drift ved DRs symfoniorkester og dets 106 musikere i forbindelse med en omrokering af nogle af opgaver, der ellers lå på bordet hos Kim Bohr, chef for DR Koncerthuset, alle DRs ensembler, P2 og den eksterne virksomhed i Koncerthuset. ”På den baggrund gav det mening at skille ledelsen af orkestrets musikere ud som særskilt cheffunktion qua det store antal medarbejdere,” siger Jakob Holtze om baggrunden for oprettelsen af stillingen.

”Det sidste år har vi arbejdet rigtigt meget med at have god balance og god dialog omkring vores sæsonplanlægning,” fortæller Jakob Holtze og fortsætter, ”Vi havde i år valgt en proces med større åbenhed omkring den kommende sæson, end vi har haft tidligere. På et tidspunkt hvor tingene endnu ikke nødvendigvis var faldet helt på plads i sæsonen. Og det er blevet taget utrolig godt imod fra musikerne.”

Planerne for den kommende sæson drøftes årligt i et udvalg, der består af repræsentanter fra alle dele af orkestret, produktionen og ledelsen. Tidligere har arbejdet været omgærdet af fortrolighed for ikke at lade for mange nyheder slippe ud til publikum, før sæsonen lanceredes. Som noget nyt i år valgte ledelsen at åbne mere op og inddrage alle musikerne i overvejelserne tidligere i processen.

”Vi valgte at dele al materialet med alle musikerne inden mødet og at holde et opfølgende orkestermøde umiddelbart efter udvalgsmødet, hvor vi delte alle kommentarer, der kom på udvalgsmødet,” fortæller Jakob Holtze og uddyber, at ændringen har været en succes, ”Jeg synes, det har været en rigtig god proces. Det har gjort, at der ikke efterfølgende har kunnet opstå tvivl og usikkerhed om, hvad der egentlig blev sagt. Det er ret vigtigt at være tydelig omkring, hvad man gør, og hvorfor man gør det på sådan en stor arbejdsplads, hvor der nemt kan opstå uklarhed eller misforståelser. Og også at dele noget af den kompleksitet og de dilemmaer, der nødvendigvis en del af planlægningen.”

Det øget fokus på planlægning og tilrettelæggelse har sammen med blandt andet træningstilbud, opfølgning med den enkelte musiker og et godt blik for hver gruppe givet positivt udslag i form af mindre sygefravær.

”Jeg synes, vi er et godt sted. Hvis jeg må prale lidt, så har vi haft et ret markant og støtfaldende sygefravær hen over de seneste år, halvandet år. Vi lå tidligere ret højt i DR sammenhæng i hvert fald. Nu ligger vi på linje med mange andre afdelinger,” glædes Jakob Holtze, ”Jeg tror, vi høster frugterne af en god dialog, synes jeg, der har været det sidste år, som nok også gør, at vi er blevet endnu bedre til at finde de rette balancer i den løbende planlægning og tilrettelæggelse.”

Den gode dialog er i det hele taget et vigtigt element i at sikre det gode arbejdsmiljø, mener han: ”Så snart man har en masse mennesker, der skal arbejde tæt sammen – og det er jo tæt, også en fysisk tæt arbejdsplads, og man arbejder jo typisk sammen i rigtig mange år. Så det kalder jo hele tiden på, at man arbejder med god kommunikation og får løst de konflikter, der uvægerligt vil opstå.”

Han deler sit arbejde med at fremme en samtalekulturen, hvor alle har mulighed for at komme til orde. En kommunikation, som er præget af åbenhed og respektfuldhed, og hvor man mærker ledelsen i det daglige: ”Af og til når der opstår en konflikt, så oplever musikeren forhåbentligt, at jeg er én, man kan gå til. Jeg lægger meget vægt på at være nærværende i det daglige og have den løbende opmærksomhed på, hvad der rører sig,” siger Holtze. ”Et helt banalt greb der har fungeret enormt godt for mig, er at skrive alle orkestrets pauser ind i kalenderen. Typisk er jeg mindst én gang hver dag på bagsceneområdet – og gerne mere end det. Det betyder, at jeg hele tiden lige har den berøringsflade med musikerne og får samlet op på utroligt mange ting løbende. Jeg kan mærke, det giver enormt meget tillid til, at hvis der er ét eller andet, så må vi få løst det på en ordentlig måde.”


Foto: Eugenijus Barzdžius

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page