top of page

DEOO: Tilfredsstillende med hjælpepakker til kulturlivet, men vi har brug for en langsigtet plan
Regeringen fremlagde sent i går aftes en ny aftale om hjælpepakker til kultursektoren. Hjælpepakkerne forlænges til 31. januar 2021, og nye midler tilføres det hårdt trængte kulturliv. DEOO – Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner er tilfredse med, at kulturens udfordringer grundet corona imødekommes, men der er brug for en mere langsigtet plan.

”Vi er tilfredse med, at kulturlivet er en del af den nye aftale. Men allerede nu kan vi se corona-restriktionerne og de medfølgende konsekvenser have negativ betydning for symfoniorkestrenes økonomi – endda helt frem til 2022,” udtaler DEOO’s bestyrelsesformand Eyvind Vesselbo og fortsætter, ”Ensemblerne og orkestrene udtænker nye formater og koncepter for at nå sikkert ud til publikum, men med fortsatte restriktioner ser de frem mod en sæson, hvor billetsalget falder betydeligt. Der er brug for en klar, langsigtet plan fra politisk side. En plan, der rækker længere end blot til starten af 2021.”

Den nye politiske aftale er indgået mellem regeringen, Venstre, De Radikale, SF, Konservative og Enhedslisten og indeholder en forlængelse af flere af de nuværende hjælpepakker samt et nyt såkaldt genstartsteam. Tanken bag etableringen af genstartsteamet er at give det professionelle kulturliv mulighed for at udvikle og afprøve nye formater, der kan sikre udvikling trods restriktioner.

”Vi ser positivt på udviklingen af formater, der kan sikre, at kulturen blomstrer trods corona. Vi stiller os derfor gerne til rådighed for at deltage i et sådant team,” siger Eyvind Vesselbo., ”det er vigtigt, at musikken fortsat kan spille – også efter corona-pandemien. Vi har brug for nytænkning – og langsigtet, fleksibel planlægning.”

Læs hele aftaleteksten her.


Foto: Luis Quintero, Pexels

bottom of page