top of page

DEOO til regeringen: 2 % besparelserne bør fjernes fra 2020


DEOO – Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner fastholder, at det såkaldte omprioriteringsbidrag på 2 % på kulturområdet skal bortfalde fra 2020. Besparelserne rammer kulturlivet hårdt og vil påvirke udbuddet og udviklingen af de kunst- og kulturtilbud, der i fremtiden vil være tilgængelige for danskerne.


I perioden 2016-2018 har dansk kulturliv grundet kravet om 2%-besparelserne sparet 540 mio. kr. væk. Det har betydet effektivisering, forringelser og generel personalenedgang for de danske symfoniorkestre og ensembler. Fortsatte nedskæringer af dansk kulturliv vil bl.a. betyde, at orkestrene og ensemblerne ikke længere kan levere de mange forskellige kunstneriske tilbud og kulturelle oplevelser, som de gør i dag.

”Det er ikke muligt at effektivisere et ensemble til at spille uden en bestemt del af besætningen, ligesom det ikke er muligt at indstudere et værk hurtigere”, siger Eyvind Vesselbo, formand for DEOO, ”Vi ser derfor gerne, at en fjernelse af 2% sparekravet kommer til at indgå i forhandlingerne, når regeringen i efteråret sætter sig ved bordet for at drøfte finansloven for 2020.”

Midlerne fra fonde vil ikke kunne erstatte de statslige driftsmidler, da fonde generelt giver støtte til udvikling og i meget sjælden grad giver støtte til drift. Kommunerne står heller ikke klar med økonomisk livredning, da nedskæringer her allerede rammer store dele af kulturen.

”Orkestrenes administrationer er nu så slanke, at de snart ikke kan trække vejret. Grænsen for nedskæringerne er nået; det vil påvirke musikken fremover”, udtaler Eyvind Vesselbo, ”derfor kan en nok så velment omprioritering ende med at gøre varig skade på dansk kulturliv.”


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page