top of page

DEOO i foretræde for Folketingets Kulturudvalg

DEOO – Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner har for alvor startet arbejdet. I går besøgte bestyrelsen Folketingets Kulturudvalg, hvor organisationens visioner og flere forslag blev præsenteret. Der blev fra DEOO’s side bl.a. lagt vægt på de kommende forlig på medie- og forsvarsområdet og ønsket om en analyseinstitution på kulturområdet.

I går havde Folketingets Kulturudvalg for første gang besøg af DEOO’s bestyrelse på det ugentlige udvalgsmøde. Bestyrelsen med talsmand, Eyvind Vesselbo, præsenterede DEOO og redegjorde for organisationens solide fundament med bund i et bredt udvalg af medlemmer blandt musikinstitutioner og ensembler i Danmark. Bestyrelsen havde også medbragt visioner og løsningsforslag på en del af de sager, organisationens medlemmer har på hjertet.

Debatten om de kommende forlig på medie- og forsvarsområdet berører i høj grad flere af DEOO’s medlemsorkestre. I en budgetanalyse fra konsulentfirmaet Struense & Co lavet på opfordring af Forsvarsministeriet fremgår det, at man overvejer at nedlægge et af de to jyske militære musikkorps. Og på medieområdet har Kulturminister Mette Bock (LA) udtalt til Jyllandsposten, at DR’s ensembler kan stå overfor en flytning væk fra DR. Det var derfor vigtigt for DEOO’s bestyrelse at fremlægge sit syn på disse tanker for Folketingets Kulturudvalg. Forsvarsforliget ligger naturligvis udenfor kulturudvalgets ressortområde, men bestyrelsen henledte politikernes opmærksomhed på de tab, bl.a. af kulturarv, en nedlæggelse vil medføre. Bestyrelsen gjorde det således klart, hvilke konsekvenser udflytninger, nedlæggelser og besparelser vil få på musik- og kulturlivet i Danmark.

DEOO anbefalede desuden folketingspolitikerne at oprette et analyseinstitut for dansk kultur, der på saglig og nøgtern vis kan samle data på kulturområdet. Dansk idræt har Idrættens Analyseinstitut, som er en selvejende institution, der skaber overblik over aktuel idrætsforskning til gavn for den politiske debat. På samme vis vil et Kulturens Analyseinstitut stimulere musik- og kulturdebatten ved at give overblik og indsigt i det arbejde de danske musikinstitutioner og ensembler udfører.

En tredje af DEOO’s mærkesager er ønsket om at undgå det talentspild, der sker med den nuværende organisering af musikskolerne, hvor der ses en skævvridning i adgangen til musikskoleundervisningen. Som Musikskoletænketanken nedsat af Kulturministeriet påpeger i deres rapport, skaber den forholdsvis høje deltagerbetaling og den ofte centraliserede undervisning en ulighed i muligheden for at modtage undervisning på en musikskole. Nogle befolkningsgrupper udelukkes på nuværende tidspunkt, og det er ærgerligt for både den enkelte elev samt for hele det danske musikliv. 


Læs musikskoletænketankens rapport her. Læs om forsvarsforliget her.

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page